• Strategią naszej firmy jest ciągłe zwiększanie zadowolenia Klientów poprzez spełnianie ich wymagań. Dla realizacji tego celu Zarząd firmy deklaruje wolę i zdecydowanie w działaniu na rzecz:
  • Ciągłego doskonalenia procesów i wyrobów oraz skuteczności wdrożonego systemu zarządzania jakością zgodnie z normą IATF 16949;
  • Podnoszenia kwalifikacji pracowników firmy poprzez systematyczne szkolenia;
  • Zapobiegania błędom na każdym stanowisku pracy;
  • Stosowania nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań dla procesów jak i wyrobów;
  • Pełnego identyfikowania i respektowania wymagań klienta, prawnych oraz wszystkich innych regulacji dotyczących wyrobu jak i procesu jego realizacji;
  • Dążenie do jak najlepszej jakości produkowanych wyrobów jest zadaniem wszystkich pracowników pracujących dla i w imieniu firmy. Zarząd firmy zobowiązuje się do przestrzegania ustalonej Polityki Jakości i odpowiada za jej realizację.