Główny kierunek prac Zarządu w najbliższej przyszłości będzie koncentrował się na poniższych celach:

  • Dalsze umocnienie pozycji Spółki wśród posiadanych klientów oraz na rynku lokalnym.
  • Optymalizacja wyposażenia linii produkcyjnej dla ulepszenia poziomu jakości zgodnie z oczekiwaniami klientów.
  • Zaangażowanie głównych dostawców surowców w nowe projekty w celu opracowania innowacyjnych rozwiązań dla zaproponowania klientom.
  • Umocnienie współpracy z obecnymi klientami oraz kontynuacja działań marketingowych dla pozyskania nowych klientów.
  • Dalsze inwestycje w kapitał ludzki, kompleksowe szkolenia i rozwój zawodowy pozwalający doskonalić System Zarządzania Jakością (w marcu 2015 otrzymaliśmy certyfikat ISO TS 16949 potwierdzony przez Dekra Certification GmbH, a w lutym 2018 recertyfikowaliśmy system wg standardu IATF 16949).
  • Optymalizacja wszystkich kosztów produkcji, kosztów siły roboczej, surowców, a także wszystkich norm zużycia w firmie.